Προκήρυξη εκδήλωσης ενδιαφέροντος για Τετραήμερη μαθητική εκδρομή στα ΤΡΙΚΑΛΑ-ΒΟΛΟ του 4ου Γυμνασίου Σπάρτης

Το 4o Γυμνάσιο Σπάρτης προτίθεται να πραγματοποιήσει τετραήμερη μαθητική εκδρομή στα ΤΡΙΚΑΛΑ-ΒΟΛΟ από 31 Μαρτίου 2023, ημέρα Παρασκευή, έως και 3 Απριλίου 2023, ημέρα Δευτέρα.

Γι’ αυτό το λόγο η Διεύθυνση του 4ου Γυμνασίου Σπάρτης προκηρύσσει πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος προς κάθε ενδιαφερόμενο ταξιδιωτικό γραφείο, προκειμένου να του αναθέσει, λαμβάνοντας υπόψη ποιοτικά και ποσοτικά χαρακτηριστικά της προσφοράς, την ανάληψη της τετραήμερης μαθητικής εκδρομής.

Ως καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των κλειστών προσφορών ορίζουμε την 9 Μαρτίου 2023, ημέρα Πέμπτη, και ώρα 12:00. Οι προσφορές θα κατατεθούν μέσω ταχυδρομικής υπηρεσίας ή ιδιοχείρως στο σχολείο μας. Το άνοιγμα των προσφορών θα πραγματοποιηθεί την ίδια μέρα στη 13:20 μ.μ. στο γραφείο του Διευθυντή του σχολείου.

 

Δείτε την προκήρυξη:

Μετάβαση στο περιεχόμενο