Προκήρυξη εκδήλωσης ενδιαφέροντος για Τριήμερη εκπαιδευτική εκδρομή στην ΑΘΗΝΑ του Γυμνασίου Μολάων

Το Γυμνάσιο Μολάων προτίθεται να πραγματοποιήσει τριήμερη εκπαιδευτική εκδρομή μαθητών στην Αθήνα από Πέμπτη 30 Μαρτίου έως Σάββατο 1 Απριλίου 2023.

Γι’ αυτό το λόγο η Διεύθυνση του Γυμνασίου Μολάων προκηρύσσει πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος προς κάθε ενδιαφερόμενο ταξιδιωτικό γραφείο, προκειμένου να του αναθέσει, λαμβάνοντας υπόψη ποιοτικά και ποσοτικά χαρακτηριστικά της προσφοράς, την ανάληψη της τριήμερης εκπαιδευτικής εκδρομής.

Ως καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των κλειστών προσφορών ορίζουμε την 23η Φεβρουαρίου 2023, ημέρα Πέμπτη και ώρα 12:00′, μέσω ταχυδρομικής υπηρεσίας ή ιδιόχειρης παράδοσης στο σχολείο μας. Προσφορές που θα αποσταλούν με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο δεν θα γίνουν δεκτές.

Οι προσφορές θα εξεταστούν στο γραφείο καθηγητών του Γυμνασίου Μολάων την ίδια ημέρα (Πέμπτη 23 Φεβρουαρίου 2023) και ώρα 13:30 ́

 

Δείτε την προκήρυξη:

 

Μετάβαση στο περιεχόμενο