Προκήρυξη εκδήλωσης ενδιαφέροντος για πολυήμερης εκπαιδευτικής εκδρομής στη ΚΡΗΤΗ του Πουλημενάκειου Γυμνασίου Γερακίου

Το Πουλημενάκειου Γυμνασίου Γερακίου προτίθεται να πραγματοποιήσει πολυήμερη εκπαιδευτική εκδρομή στο πλαίσιο εγκεκριμένων Προγραμμάτων Σχολικών Δραστηριοτήτων στην ΚΡΗΤΗ από την Παρασκευή 31 Μαρτίου 2023 έως και την Τετάρτη 05 Απριλίου 2023.

Γι’ αυτό το λόγο η Διεύθυνση του Πουλημενάκειου Γυμνασίου Γερακίου προκηρύσσει πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος προς κάθε ενδιαφερόμενο ταξιδιωτικό γραφείο, προκειμένου να του αναθέσει, λαμβάνοντας υπόψη ποιοτικά και ποσοτικά χαρακτηριστικά της προσφοράς, την ανάληψη της πολυήμερης εκπαιδευτικής εκδρομής.

Προσκαλούμε τα Ταξιδιωτικά Γραφεία που πληρούν τις νόμιμες προδιαγραφές να καταθέσουν στο Γραφείο της Διευθύντριας του Σχολείου προσφορά σε κλειστό φάκελο μέχρι την Πέμπτη 2 Μαρτίου 2022 και ώρα 12:30. Η αποσφράγιση των προσφορών θα πραγματοποιηθεί την ίδια ημέρα στις 13:00.

Προσφορές που δεν πληρούν τις παραπάνω προϋποθέσεις δεν θα ληφθούν υπ`όψιν. Επίσης δεν θα γίνουν δεκτές προσφορές που θα σταλούν ηλεκτρονικά. Δεκτές θα γίνουν μόνο σε κλειστό φάκελο στο γραφείο της Διευθύντριας.

 

Δείτε την προκήρυξη:

Μετάβαση στο περιεχόμενο