Προκήρυξη εκδήλωσης ενδιαφέροντος για μαθητική εκδρομή στην ΑΘΗΝΑ του Γυμνασίου Σκάλας

Το Γυμνάσιο Σκάλας προτίθεται να πραγματοποιήσει ημερήσια μαθητική εκδρομή των μαθητών της Α’ τάξης στο Αρχαιολογικό Μουσείο, ΑΘΗΝΑ την Πέμπτη, 02 Μαρτίου 2023.

Γι’ αυτό το λόγο η Διεύθυνση του Γυμνασίου Σκάλας προκηρύσσει πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος προς κάθε ενδιαφερόμενο ταξιδιωτικό γραφείο, προκειμένου να του αναθέσει, λαμβάνοντας υπόψη ποιοτικά και ποσοτικά χαρακτηριστικά της προσφοράς, την ανάληψη της ημερήσιας μαθητικής εκδρομής.

Ως καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των κλειστών προσφορών ορίζουμε την Τρίτη 28 Φεβρουαρίου 2023 και ώρα 12.00 τη μεσημβρία μέσω ταχυδρομικής υπηρεσίας ή ιδιοχείρως προς το σχολείο μας. Το άνοιγμα των προσφορών θα πραγματοποιηθεί την ίδια ημέρα στις 12.30 μ.μ. στο γραφείο του σχολείου.

 

Δείτε την προκήρυξη:

Μετάβαση στο περιεχόμενο