Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Ανάληψης Τριήμερης Μαθητικής Επίσκεψης στην ΠΑΤΡΑ του 1ου ΕΠΑ.Λ. Σπάρτης

Το 1ο ΕΠΑ.Λ. Σπάρτης προτίθεται να πραγματοποιήσει τριήμερη μαθητική επίσκεψη στην Πάτρα από Tετάρτη 8 Μαρτίου έως και Παρασκευή 10 Μαρτίου 2023.

Γι’ αυτό το λόγο η Διεύθυνση του 1ου ΕΠΑ.Λ. Σπάρτης προκηρύσσει πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος προς κάθε ενδιαφερόμενο ταξιδιωτικό γραφείο, προκειμένου να του αναθέσει, λαμβάνοντας υπόψη ποιοτικά και ποσοτικά χαρακτηριστικά της προσφοράς, την ανάληψη της διήμερης μαθητικής εκδρομής.

Ως καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των κλειστών προσφορών ορίζουμε την 13 Φεβρουαρίου 2023, ημέρα Δευτέρα  και ώρα 11.00 μμ. μέσω ταχυδρομικής υπηρεσίας ή ιδιοχείρως προς το σχολείο μας. Δεν θα γίνουν δεκτές προσφορές που θα αποσταλούν με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο. Το άνοιγμα των προσφορών θα πραγματοποιηθεί την ίδια μέρα στη 12:00 μ.μ.

 

Δείτε την προκήρυξη:

Μετάβαση στο περιεχόμενο