Σχεδιασμός και υλοποίηση eTwinning έργων για το σχολικό έτος 2022-2023

Υπ’ αριθμ 161463/Η1/29.12.2022 έγγραφο (ΑΔΑ: 6ΨΜΡ46ΜΤΛΗ-2ΛΘ) του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων

Οι εκπαιδευτικοί που επιθυμούν να υλοποιήσουν ένα έργο «eTwinning» κάνουν ηλεκτρονική εγγραφή στην Ευρωπαϊκή Πλατφόρμα Σχολικής Εκπαίδευσης μέσω του συνδέσμου https://school-education.ec.europa.eu/en με χρήση του «EU Login» λογαριασμού τους ή δημιουργώντας έναν «EU Login» λογαριασμό. Σε περίπτωση που είναι ήδη εγγεγραμμένοι «eTwinners», πρέπει να χρησιμοποιήσουν το ίδιο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο που είχαν δηλώσει κατά την εγγραφή τους στην παλιά πλατφόρμα προκειμένου να έχουν πρόσβαση στο υλικό τους. Κατά το στάδιο εισόδου/εγγραφής στην Ευρωπαϊκή Πλατφόρμα Σχολικής Εκπαίδευσης υπάρχουν αναρτημένες αναλυτικές οδηγίες.

 

Διαβάστε το σχετικό έγγραφο:

Μετάβαση στο περιεχόμενο