Συγκρότηση του Περιφερειακού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Π.Υ.Σ.Δ.Ε.) Λακωνίας

Υπ’ άριθμ 537/24-01-2023 απόφαση (ΑΔΑ: Ψ47646ΜΤΛΗ-ΙΝΟ) της Π.Δ.Ε. Πελοποννήσου

Συγκροτούμε το Περιφερειακό Υπηρεσιακό Συμβούλιο  Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΠΥΣΔΕ) Λακωνίας, ως εξής:

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

  1. Λιακοπούλου Ευστρατία, Διευθύντρια Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Λακωνίας, ως Πρόεδρος.
  2. Δημόπουλος Ιωάννης, εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ03, Διευθυντής του Μουσικού Γυμνασίου με Λ.Τ. Σπάρτης, ως Τακτικό μέλος και Αντιπρόεδρος.
  3. Κατσαφούρος Νικόλαος, εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ82, Διευθυντής τους ΕΠΑ.Λ. Γυθείου, ως Τακτικό Μέλος.
  4. Μπουτσικάρη Γεωργία, εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ87.02, Διευθύντρια του ΕΠΑ.Λ. Σπάρτης, ως α’ Τακτικό Αιρετό Μέλος.
  5. Ξανθάκου Ελένη, εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ02, ως β’ Τακτικό Αιρετό Μέλος.

 

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ (αντίστοιχα)

  1. Μάρκος Ηλίας, εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ82, Προϊστάμενος του Τμήματος Ε’ Εκπαιδευτικών Θεμάτων της Διεύθυνσης Δ.Ε. Λακωνίας
  2. Κορμπάκη Μαρία-Σταμάτα, εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ02, Διευθύντρια Γυμνασίου Βλαχιώτη
  3. Κυριακοπούλου Γεωργία, εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ78, Διευθύντρια 1ου ΓΕ.Λ.Σπάρτης
  4. Περγαντής Νικόλαος, εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ86, αιρετός εκπρόσωπος των εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
  5. Κοτσώνης Ιωάννης, εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ86, αιρετός εκπρόσωπος των εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

 

Γραμματέα του ΠΥ.Σ.Δ.Ε. ορίζουμε την Αθανασέκου Νεκταρία, υπάλληλο κλάδου ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού, Αναπληρώτρια Προϊσταμένη του Τμήματος Γ’ Προσωπικού της Διεύθυνσης Δ.Ε. Λακωνίας, με αναπληρώτριά της τη Ραβάνη Άννα, εκπαιδευτικό κλάδου ΠΕ11 που υπηρετεί με απόσπαση στη Διεύθυνση Δ.Ε. Λακωνίας.

Η θητεία όλων των ανωτέρω τακτικών και αναπληρωματικών μελών λήγει στις 31-12-2024.

Μετάβαση στο περιεχόμενο