Μηνιαίο αρχείο: Μάρτιος 2023

Αναζήτηση προσφορών για μετακίνηση και διατροφή σχολικής αποστολής Ομαδικών Αθλημάτων Λυκείων ΠΔΕ Πελοποννήσου στην Αντίκυρα Βοιωτίας

Ο Διευθυντής της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Πελοποννήσου, ζητά την εκδήλωση ενδιαφέροντος από τα ταξιδιωτικά γραφεία – τουριστικές...

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για πλήρωση θέσεων Διευθυντή και Υποδιευθυντή του Σ.Δ.Ε. Ξηρόμερου – Αιτωλοκαρνανίας

Υπ’ αριθμ 36725/Κ1/30-03-2023 έγγραφο (ΑΔΑ: Ψ65Ζ46ΜΤΛΗ-Ξ2Δ) του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων Η Γενική Γραμματεία Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης, Διά Βίου Μάθησης...

Προκήρυξη εκδήλωσης ενδιαφέροντος για μαθητική εκδρομή στο ΜΥΣΤΡΑ του Γυμνασίου Σκάλας

Το Γυμνάσιο Σκάλας προτίθεται να πραγματοποιήσει μαθητική  εκδρομή στο ΜΥΣΤΡΑ, την Πέμπτη 6 Απριλίου 2023. Γι’ αυτό το λόγο η Διεύθυνση...

Πρόσκληση εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης κλάδου Πληροφορικής (ΠΕ86) για υποβολή αιτήσεων απόσπασης

Υπ’ αριθμ 35837/Α3/28-03-2023 έγγραφο (ΑΔΑ: 6Δ1746ΜΤΛΗ-Ξ09) του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων Πρόσκληση εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης κλάδου Πληροφορικής (ΠΕ86)...

Εγκύκλιος Μετατάξεων από και προς τη Σιβιτανιδείου Δημόσιας Σχολής Τεχνών και Επαγγελμάτων (Σ.Δ.Σ.Τ.Ε.) 2023-2024

Υπ’ αριθμ 36149/Ε2/29–03–2023 εγκύκλιος (ΑΔΑ: ΨΙΑΑ46ΜΤΛΗ-Κ9Μ) του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για μετατάξεις εκπαιδευτικών της Σιβιτανιδείου Δημόσιας...

Προκήρυξη εκδήλωσης ενδιαφέροντος για μαθητική εκδρομή σε ΓΥΘΕΙΟ-ΑΡΕΟΠΟΛΗ του ΓΕ.Λ. Μονεμβασιάς

Το Γενικό Λύκειο Μονεμβασιάς προτίθεται να πραγματοποιήσει  εκπαιδευτική εκδρομή σε ΓΥΘΕΙΟ-ΑΡΕΟΠΟΛΗ, την Τετάρτη 26 Απριλίου 2023. Γι’ αυτό το λόγο η...

Εγκύκλιος Μετατάξεων εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας, Δευτεροβάθμιας Εκπ/σης και ΕΕΠ-ΕΒΠ 2023-2024

Υπ’ αριθμ 36165/Ε2/29-03-2023 εγκύκλιος (ΑΔΑ: 629Φ46ΜΤΛΗ-ΔΣΖ) του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για μετατάξεις εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας, Δευτεροβάθμιας Εκπ/σης...

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την απόσπαση εκπαιδευτικών κλάδου ΠΕ78 στο Γραφείο Νομικής Υποστήριξης της ΠΔΕ Πελοποννήσου

Υπ’ αριθμ 2454/28-03-2023 έγγραφο (ΑΔΑ: ΨΖ8346ΜΤΛΗ-ΖΨΚ) της Π.Δ.Ε. Πελοποννήσου Ο Περιφερειακός Διευθυντής Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Πελοποννήσου καλούμε τους/τις μόνιμους/ες...

Προκήρυξη εκδήλωσης ενδιαφέροντος για εκπαιδευτική εκδρομή στην ΚΑΛΑΜΑΤΑ του ΓΕ.Λ. Ελους

Το Γενικό Λύκειο Έλους προτίθεται να πραγματοποιήσει  εκπαιδευτική εκδρομή στην ΚΑΛΑΜΑΤΑ (Αρχαία Μεσσήνη – Καλαμάτα), την Τρίτη 4 Απριλίου 2023....

Πρόσκληση εκπαιδευτικών Δ.Ε. κλάδων ΠΕ 78, ΠΕ 80, ΠΕ 81, ΠΕ 82, ΠΕ 83, ΠΕ 84, ΤΕ 02.02 για υποβολή αιτήσεων απόσπασης

Υπ’ αριθμ 35274/ΓΔ8/28-3-2023 εγκύκλιο (ΑΔΑ: ΨΛΜΙ46ΜΤΛΗ-Ν22) του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων Πρόσκληση εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης κλάδων ΠΕ 78, ΠΕ 80,...

Μετάβαση στο περιεχόμενο