Ημερήσιο αρχείο: 8 Μαρτίου, 2023

ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΣΤΟ ΟΡΘΟ – Πρόσκληση υποψήφιων εκπαιδευτικών Γενικής Εκπαίδευσης για υποβολή δικαιολογητικών στο Ο.Π.ΣΥ.Δ. του Υ.ΠΑΙ.Θ. , στο πλαίσιο των αριθμ. 1ΓΕ/2023 και 2ΓΕ/2023 Προκηρύξεων του Α.Σ.Ε.Π.

Υπ’ αριθμ 26079/Ε1/07-03-2023 έγγραφο (ΑΔΑ: 90ΝΜ46ΜΤΛΗ-052) του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων Σε συνέχεια των από 23/2 και 6/3/2023 σχετικών Δελτίων...

Αναμορφωμένος αξιολογικός πίνακας και πρόσκληση σε συνέντευξη υποψηφίων Διευθυντών/ντριών ΔΔΕ Λακωνίας

Η ΔΔΕ Λακωνίας ανακοινώνει: Α) Τον αναμορφωμένο προσωρινό ενιαίο αξιολογικό πίνακα υποψηφίων Διευθυντριών/ντών σχολικών μονάδων και εργαστηριακού κέντρου ευθύνης της ΔΔΕ...

Μεταθέσεις Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΒΠ) σχολικού έτους 2022-2023

Υπ’ αριθμ 26069/Ε4/07-03-2023 έγγραφο (ΑΔΑ: 929Ι46ΜΤΛΗ-6ΧΥ) του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων Από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων ανακοινώθηκαν οι μεταθέσεις...

Μετάβαση στο περιεχόμενο