Ημερήσιο αρχείο: 13 Μαρτίου, 2023

Προκήρυξη εκδήλωσης ενδιαφέροντος για Τετραήμερη εκπαιδευτική επίσκεψη στα ΙΩΑΝΝΙΝΑ του 3ου Γενικού Λυκείου Σπάρτης

Το 3ο Γενικό Λύκειο Σπάρτης προτίθεται να πραγματοποιήσει τετραήμερη εκπαιδευτική επίσκεψη στα ΙΩΑΝΝΙΝΑ από Πέμπτη 30 Μαρτίου έως 2 Απριλίου...

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος εκπαιδευτικών για απόσπαση στο εξωτερικό το σχολικό έτος 2023-2024 και από το ημερολογιακό έτος 2024 Νότιου Ημισφαιρίου

Υπ’ αριθμ 27766 /Η2/10-03-2023 έγγραφο (ΑΔΑ: ΡΡΦ246ΜΤΛΗ-Λ3Θ) του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων Το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, προκειμένου να καλύψει...

Μετάβαση στο περιεχόμενο