Ημερήσιο αρχείο: 17 Μαρτίου, 2023

Προκήρυξη εκδήλωσης ενδιαφέροντος για διδακτική επίσκεψη στη ΝΕΑΠΟΛΗ του Γυμνασίου Ελαφονήσου

Το Γυμνάσιο Ελαφονήσου με πρ. Α’ Λ.Τ. προτίθεται να πραγματοποιήσει διδακτική επίσκεψη στη ΝΕΑΠΟΛΗ την Πέμπτη 30 Μαρτίου 2023. Γι’...

Ειδική πρόσκληση (2η) για την κάλυψη λειτουργικών κενών θέσεων μελών ΕΕΠ-ΕΒΠ στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση (άρθρο 86 του ν. 4547/2018)

Υπ’ αριθμ 30633/Ε4/17-03-2023 εγκύκλιος (ΑΔΑ: 99Λ646ΜΤΛΗ-ΔΞΘ) του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων Σε εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 86 του ν....

Υπενθύμιση για την έκδοση προκήρυξης διαγωνισμού για την εισαγωγή υποψηφίων στις σχολές Αξιωματικών και Πυροσβεστών της Πυροσβεστικής Ακαδημίας ακαδημαϊκού έτους 2023-2024

Υπενθυμίζεται ότι, σύμφωνα με την σχετική προκήρυξη του Αρχηγείου Πυροσβεστικού Σώματος οι προθεσμίες  για την υποβολή των σχετικών δικαιολογητικών των...

Μετάβαση στο περιεχόμενο