Ημερήσιο αρχείο: 20 Μαρτίου, 2023

Προκήρυξη εκδήλωσης ενδιαφέροντος για μονοήμερη μαθητική εκδρομή στην ΑΘΗΝΑ του Γυμνασίου Νεάπολης

Το Γυμνάσιο Νεάπολης προτίθεται να πραγματοποιήσει μονοήμερη μαθητική εκδρομή στη ΑΘΗΝΑ στις 7 Απριλίου 2023, ημέρα Παρασκευή. Γι’ αυτό το λόγο η Διεύθυνση...

Αναμορφωμένος Προσωρινός Αξιολογικός Πίνακας υποψηφίων Διευθυντών/ντριών των Εκκλησιαστικών Σχολείων (Ε.Σ.) του Ν. 4823/2021 (Α΄ 136) – Πρόγραμμα συνεντεύξεων

Ανακοινώνεται, σύμφωνα με την παρ. 9 του άρθρου 117 του Ν. 4823/2021 (ΦΕΚ 136 τ. Α’), ο αναπροσαρμοσμένος πίνακας επιλογής...

Μετάβαση στο περιεχόμενο