Ημερήσιο αρχείο: 29 Μαρτίου, 2023

Πρόσκληση εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης κλάδου Πληροφορικής (ΠΕ86) για υποβολή αιτήσεων απόσπασης

Υπ’ αριθμ 35837/Α3/28-03-2023 έγγραφο (ΑΔΑ: 6Δ1746ΜΤΛΗ-Ξ09) του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων Πρόσκληση εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης κλάδου Πληροφορικής (ΠΕ86)...

Εγκύκλιος Μετατάξεων από και προς τη Σιβιτανιδείου Δημόσιας Σχολής Τεχνών και Επαγγελμάτων (Σ.Δ.Σ.Τ.Ε.) 2023-2024

Υπ’ αριθμ 36149/Ε2/29–03–2023 εγκύκλιος (ΑΔΑ: ΨΙΑΑ46ΜΤΛΗ-Κ9Μ) του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για μετατάξεις εκπαιδευτικών της Σιβιτανιδείου Δημόσιας...

Προκήρυξη εκδήλωσης ενδιαφέροντος για μαθητική εκδρομή σε ΓΥΘΕΙΟ-ΑΡΕΟΠΟΛΗ του ΓΕ.Λ. Μονεμβασιάς

Το Γενικό Λύκειο Μονεμβασιάς προτίθεται να πραγματοποιήσει  εκπαιδευτική εκδρομή σε ΓΥΘΕΙΟ-ΑΡΕΟΠΟΛΗ, την Τετάρτη 26 Απριλίου 2023. Γι’ αυτό το λόγο η...

Εγκύκλιος Μετατάξεων εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας, Δευτεροβάθμιας Εκπ/σης και ΕΕΠ-ΕΒΠ 2023-2024

Υπ’ αριθμ 36165/Ε2/29-03-2023 εγκύκλιος (ΑΔΑ: 629Φ46ΜΤΛΗ-ΔΣΖ) του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για μετατάξεις εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας, Δευτεροβάθμιας Εκπ/σης...

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την απόσπαση εκπαιδευτικών κλάδου ΠΕ78 στο Γραφείο Νομικής Υποστήριξης της ΠΔΕ Πελοποννήσου

Υπ’ αριθμ 2454/28-03-2023 έγγραφο (ΑΔΑ: ΨΖ8346ΜΤΛΗ-ΖΨΚ) της Π.Δ.Ε. Πελοποννήσου Ο Περιφερειακός Διευθυντής Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Πελοποννήσου καλούμε τους/τις μόνιμους/ες...

Μετάβαση στο περιεχόμενο