Ημερήσιο αρχείο: 31 Μαρτίου, 2023

Αναζήτηση προσφορών για μετακίνηση και διατροφή σχολικής αποστολής Ομαδικών Αθλημάτων Λυκείων ΠΔΕ Πελοποννήσου στην Αντίκυρα Βοιωτίας

Ο Διευθυντής της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Πελοποννήσου, ζητά την εκδήλωση ενδιαφέροντος από τα ταξιδιωτικά γραφεία – τουριστικές...

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για πλήρωση θέσεων Διευθυντή και Υποδιευθυντή του Σ.Δ.Ε. Ξηρόμερου – Αιτωλοκαρνανίας

Υπ’ αριθμ 36725/Κ1/30-03-2023 έγγραφο (ΑΔΑ: Ψ65Ζ46ΜΤΛΗ-Ξ2Δ) του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων Η Γενική Γραμματεία Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης, Διά Βίου Μάθησης...

Προκήρυξη εκδήλωσης ενδιαφέροντος για μαθητική εκδρομή στο ΜΥΣΤΡΑ του Γυμνασίου Σκάλας

Το Γυμνάσιο Σκάλας προτίθεται να πραγματοποιήσει μαθητική  εκδρομή στο ΜΥΣΤΡΑ, την Πέμπτη 6 Απριλίου 2023. Γι’ αυτό το λόγο η Διεύθυνση...

Μετάβαση στο περιεχόμενο