Εκδήλωση ενδιαφέροντος Εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για τη συγκρότηση της ΚΕΕΜ και της ΚΕΕΕ

ΚΑΛΟΥΝΤΑΙ

Α. Οι εκπαιδευτικοί Δ.Ε. κλάδων ΠΕ05, ΠΕ06, ΠΕ07, ΠΕ08, ΠΕ34, ΠΕ79, ΠΕ79.01 και ΠΕ81 για κάθε ένα από τα πανελλαδικώς εξεταζόμενα Ειδικά Μαθήματα:

1) Αγγλικά
2) Γαλλικά
3) Γερμανικά
4) Ιταλικά
5) Ισπανικά
6) Ελεύθερο Σχέδιο
7) Γραμμικό Σχέδιο
8) Αρμονία
9) Έλεγχος Μουσικών Ακουστικών ικανοτήτων

που ενδιαφέρονται για συμμετοχή στην Κεντρική Επιτροπή Ειδικών Μαθημάτων, να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους μέσω των Διευθύνσεων Δ.Ε. όπου ανήκουν.

Β. Οι εκπαιδευτικοί Δ.Ε. κλάδου ΠΕ79.01 για τα παρακάτω πανελλαδικώς εξεταζόμενα Μουσικά Μαθήματα:

  • Μουσική Αντίληψη και Γνώση, και Μουσική Εκτέλεση και Ερμηνεία

που ενδιαφέρονται για συμμετοχή στην Κεντρική Επιτροπή Ειδικών Εξετάσεων (ΚΕΕΕ) του έτους 2023, να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους μέσω των Διευθύνσεων Δ.Ε., όπου ανήκουν.

Οι ενδιαφερόμενοι/ες, θα πρέπει να συμπληρώσουν και να υπογράψουν την αντίστοιχη Αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωση και στη συνέχεια να την αποστείλουν ΜΟΝΟ ηλεκτρονικά και σε μορφή pdf στην ηλεκτρονική διεύθυνση mail@dide.lak.sch.gr το αργότερο έως 7 Απριλίου 2023

 

Σχετικά έγγραφα:

Μετάβαση στο περιεχόμενο