Προκήρυξη εκδήλωσης ενδιαφέροντος για εκπαιδευτική εκδρομή στην ΚΑΛΑΜΑΤΑ του ΓΕ.Λ. Ελους

Το Γενικό Λύκειο Έλους προτίθεται να πραγματοποιήσει  εκπαιδευτική εκδρομή στην ΚΑΛΑΜΑΤΑ (Αρχαία Μεσσήνη – Καλαμάτα), την Τρίτη 4 Απριλίου 2023.

Γι’ αυτό το λόγο η Διεύθυνση του Γενικού Λυκείου Έλους προκηρύσσει πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος προς κάθε ενδιαφερόμενο ταξιδιωτικό γραφείο, προκειμένου να του αναθέσει, λαμβάνοντας υπόψη ποιοτικά και ποσοτικά χαρακτηριστικά της προσφοράς, την ανάληψη της εκπαιδευτικής εκδρομής.

Ως καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των κλειστών προσφορών ορίζουμε την Παρασκευή, 31 Μαρτίου 2023, ώρα 10:30 π.μ, μέσω ταχυδρομικής υπηρεσίας ή ιδιοχείρως προς το σχολείο μας. Οι κλειστές προσφορές θα ανοίξουν την Παρασκευή, 31η Μαρτίου 2023, ώρα 11:00 στο γραφείο της Διευθύντριας του ΓΕΛ Έλους.

 

Δείτε την προκήρυξη:

Μετάβαση στο περιεχόμενο