Προκήρυξη εκδήλωσης ενδιαφέροντος για διδακτική επίσκεψη στη ΣΠΑΡΤΗ του Γυμνασίου Καστορείου

Το Γυμνάσιο Καστορείου προτίθεται να πραγματοποιήσει διδακτική επίσκεψη στη ΣΠΑΡΤΗ, Πέμπτη 30 Μαρτίου 2023.

Γι’ αυτό το λόγο η Διεύθυνση του Γυμνασίου Καστορείου προκηρύσσει πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος προς κάθε ενδιαφερόμενο ταξιδιωτικό γραφείο, προκειμένου να του αναθέσει, λαμβάνοντας υπόψη ποιοτικά και ποσοτικά χαρακτηριστικά της προσφοράς, την ανάληψη της διδακτικής επίσκεψης.

Οι προσφορές θα πρέπει να παραδοθούν κλειστές, ιδιοχείρως ή να αποσταλούν ταχυδρομικά στη διεύθυνση του Σχολείου μας μέχρι και τη Δευτέρα, 27/03/2023 και ώρα 11:00 ́ π.μ. (σφραγίδα ταχυδρομείου).  Άνοιγμα προσφορών τη Δευτέρα, 27-03-2023 και ώρα 11:30 ́ π.μ. στο Γραφείο των καθηγητών του Σχολείου.

 

Δείτε την προκήρυξη:

Μετάβαση στο περιεχόμενο