Προκήρυξη εκδήλωσης ενδιαφέροντος για μαθητική πολυήμερη εκπαιδευτική εκδρομή στην ΠΑΤΡΑ του Γυμνασίου Σκάλας

Το Γυμνάσιο Σκάλας προτίθεται να πραγματοποιήσει μαθητική πολυήμερη εκπαιδευτική εκδρομή στο πλαίσιο εγκεκριμένων προγραμμάτων σχολικών δραστηριοτήτων στην ΠΑΤΡΑ, από Πέμπτη 27 Απριλίου 2023 έως και Σάββατο 29 Απριλίου 2023.

Γι’ αυτό το λόγο η Διεύθυνση του Γυμνασίου Σκάλας προκηρύσσει πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος προς κάθε ενδιαφερόμενο ταξιδιωτικό γραφείο, προκειμένου να του αναθέσει, λαμβάνοντας υπόψη ποιοτικά και ποσοτικά χαρακτηριστικά της προσφοράς, την ανάληψη της μαθητικής πολυήμερης εκπαιδευτικής εκδρομής.

Προσκαλούμε τα Ταξιδιωτικά Γραφεία που πληρούν τις νόμιμες προδιαγραφές να καταθέσουν στο Γραφείο της αναπληρώτριας Διευθύντριας του Σχολείου προσφορά σε κλειστό φάκελο μέχρι την Τετάρτη 29 Μαρτίου 2023 και ώρα 12:00 μ.μ.  Δεν θα γίνουν δεκτές προσφορές που θα σταλούν ηλεκτρονικά.  Δεκτές θα γίνουν μόνο σε κλειστό φάκελο στο γραφείο της αναπληρώτριας Διευθύντριας. Η αποσφράγιση των προσφορών θα πραγματοποιηθεί την ίδια ημέρα στις 12:30 μ.μ.

 

Δείτε την προκήρυξη:

Μετάβαση στο περιεχόμενο