Αναζήτηση προσφορών για μετακίνηση, διαμονή και διατροφή σχολικής αποστολής Ομαδικών Αθλημάτων ΓΕΛ-ΕΠΑΛ Δ.Δ.Ε. Λακωνίας στην Κέρκυρα

Υπ’ αριθμ 2338/24-03-2023 έγγραφο της Π.Δ.Ε. Πελοποννήσου

Ο Διευθυντής της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Πελοποννήσου, ζητά την εκδήλωση ενδιαφέροντος από τα ταξιδιωτικά γραφεία – τουριστικές επιχειρήσεις για την μετακίνηση, διαμονή και διατροφή της σχολικής αποστολής του Γυμνασίου Ξηροκαμπίου με Λ.Τ. στο πλαίσιο των Πανελλήνιων Σχολικών Αγώνων Ομαδικών Αθλημάτων ΓΕΛ-ΕΠΑΛ, σχ. έτους 2022-2023 (Γ’ Φάση) στην Κέρκυρα, από την Τρίτη 28/03/2023 έως και την Τετάρτη 29/03/2023.

 

Δείτε την προκήρυξη:

Μετάβαση στο περιεχόμενο