Αναζήτηση προσφορών για μετακίνηση και διατροφή σχολικής αποστολής Ομαδικών Αθλημάτων Λυκείων ΠΔΕ Πελοποννήσου στην Αντίκυρα Βοιωτίας

Ο Διευθυντής της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Πελοποννήσου, ζητά την εκδήλωση ενδιαφέροντος από τα ταξιδιωτικά γραφεία – τουριστικές επιχειρήσεις για την μετακίνηση και διατροφή της σχολικής αποστολής Λυκείου Λακωνίας (ΓΕΛ Ξηροκαμπίου με Λ.Τ.) στο πλαίσιο των Πανελλήνιων Σχολικών Αγώνων Ομαδικών Αθλημάτων Λυκείων σχ. έτους 2022-2023 (Γ’ Φάση). Συγκεκριμένα, ζητούνται προσφορές για τη μετακίνηση και διατροφή αποστολής Ομαδικών Αθλημάτων Λυκείων στον Πειραιά.

Αναλυτικά ζητούνται δύο προσφορές για 14 (δεκα τέσσερα) άτομα:

Α. Μετακίνηση
Ξηροκάμπι Λακωνίας- Αντίκυρα Βοιωτίας (κλειστό γυμναστήριο Αντίκυρας)και επιστροφή στο Ξηροκάμπι την Δευτέρα 03-04-2023.

Β. Διατροφή
Διατροφή σε επιχείρηση εστίασης στην Αντίκυρα Βοιωτίας.

Σχετικά με τη διατροφή:

  • Γεύμα την Δευτέρα 03042023

Οι προσφορές θα πρέπει να κατατεθούν μέχρι το Σάββατο 01-04-2023 και ώρα 10:00 στο email: grphys@sch.gr.

            Η πληρωμή των τιμολογίων θα πραγματοποιηθεί με τακτικό ένταλμα από τις διαθέσιμες πιστώσεις του προϋπολογισμού εξόδων των Περιφερειακών Υπηρεσιών του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, Φορέας 1019 Ειδ. Φορέας 206-9901200, Α.Λ.Ε. 2420908001, αφού εκκαθαριστούν από την Δημοσιονομική Υπηρεσία Εποπτείας και Ελέγχου Αρκαδίας σύμφωνα με τη νομοθεσία.

 

Δείτε το έγγραφο:

Μετάβαση στο περιεχόμενο