Μηνιαίο αρχείο: Απρίλιος 2023

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για ανάληψη εκπαιδευτικής επίσκεψης του Πουλημενάκειου Γυμνασίου Γερακίου στη Καλαμάτα

Το Πουλημενάκειο Γυμνάσιο Γερακίου προτίθεται να πραγματοποιήσει ημερήσια εκπαιδευτική επίσκεψη στη ΚΑΛΑΜΑΤΑ την Τετάρτη 17 Μαΐου 2023. Για τον παραπάνω...

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για ανάληψη διήμερης εκπαιδευτικής επίσκεψης του Γυμνασίου Σκάλας στο Ναύπλιο

Το Ημερήσιο Γυμνάσιο Σκάλας προτίθεται να πραγματοποιήσει διήμερη εκπαιδευτική επίσκεψη σε Μυκήνες-Ναύπλιο-Επίδαυρος-Λουτράκι από Παρασκευή, 12 Μαΐου 2023 έως και Σάββατο...

Ενημέρωση σχετικά με συμπληρωματική προκήρυξη διαγωνισμού για την εισαγωγή στις Σχολές Αξιωματικών και Πυροσβεστών της Πυροσβεστικής Ακαδημίας

Υπ’ αριθμ Φ251/46899/Α5/25-04-2023 έγγραφο του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων Σας γνωρίζουμε ότι αναρτήθηκε στο διαδίκτυο στην ιστοσελίδα του Πυροσβεστικού Σώματος:...

Πρόσκληση για διάθεση θέσεων Μαθητείας στο Μεταλυκειακό Έτος – Τάξη Μαθητείας αποφοίτων ΕΠΑ.Λ.

Υπ’ αριθμ ΦΒ7/46512/Κ3/25-04-2023 έγγραφο του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων Η επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση στοχεύει μεταξύ άλλων στην ενίσχυση των...

Αναζήτηση προσφορών για μετακίνηση, διαμονή και διατροφή σχολικών αποστολών Κλασσικού Αθλητισμού Λυκείων ΠΔΕ Πελοποννήσου, Γ΄ φάση στην Ελευθερούπολη Καβάλας

Υπ’ αριθμ 3052/24-04-2023 προκήρυξη της Π.Δ.Ε. Πελοποννήσου Ο Διευθυντής της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Πελοποννήσου, ζητά την εκδήλωση...

Προκήρυξη εκδήλωσης ενδιαφέροντος για ανάληψη εκπαιδευτικής επίσκεψης στην ΑΘΗΝΑ του 1ου Εργαστηριακού Κέντρου Σπάρτης

Το 1ο Εργαστηριακό Κέντρο Σπάρτης προτίθεται να πραγματοποιήσει εκπαιδευτική επίσκεψη στην ΑΘΗΝΑ την Τρίτη 9 Μαΐου 2023. Γι’ αυτό το...

«Ορισμός Εξεταστικών Κέντρων Μουσικών Μαθημάτων «Μουσική Εκτέλεση και Ερμηνεία» και «Μουσική Αντίληψη και Γνώση» έτους 2023

Υπ’ αριθμ Φ. 251/45487/Α5/21-04-2023 έγγραφο του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων Ανακοινώθυκε το ψηφιακά υπογεγραμμένο το με αριθμό πρωτ. 45487/2023 έγγραφο...

Ορισμός Εξεταστικών Κέντρων Ειδικών Μαθημάτων και κατανομή υποψηφίων έτους 2023

Υπ’ αριθμ Φ. 251/45484/Α5/21-4-2023 έγγραφο του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων Ανακοινώθηκε το ψηφιακά υπογεγραμμένο το με αριθμό πρωτ. 45484/2023 έγγραφο...

Πίνακας κενών οργανικών θέσεων και υπεραριθμιών εκπαιδευτικών Γενικής Εκπαίδευσης

Ανακοινώνεται ο Πίνακας κενών οργανικών θέσεων και υπεραριθμιών εκπαιδευτικών γενικής εκπαίδευσης έτους 2023, σύμφωνα με τη με αρ. 6/19-04-2023 Πράξη...

Ανακοινοποίηση πίνακα μορίων εκπαιδευτικών γενικής εκπαίδευσης για βελτίωση θέσης ή οριστική τοποθέτηση 2022-2023

Γίνεται ανακοινοποίηση του πίνακα Μορίων Γενικής Εκπαίδευσης για Βελτίωση Θέσης και Οριστική Τοποθέτηση της ΔΔΕ Λακωνίας 2022-2023.   Δείτε τον...

Μετάβαση στο περιεχόμενο