ΕΕΠ-ΕΒΠ: Αποσπάσεις σε Περιοχές – Αποσπάσεις σε Φορείς

Από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων ανακοινώνεται η έκδοση:

α) εγκυκλίου πρόσκλησης για την υποβολή αιτήσεων αποσπάσεων σε περιοχές/ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ./Σ.Δ.Ε.Υ. των ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. για το διδακτικό έτος 2023-2024 (ΑΔΑ: Ψ8ΛΔ46ΜΤΛΗ-ΜΦΠ)

β)  εγκυκλίου πρόσκλησης για την υποβολή αιτήσεων αποσπάσεων σε υπηρεσίες και φορείς αρμοδιότητας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων για το σχολικό έτος 2023-2024 (ΑΔΑ: Ψ5ΜΟ46ΜΤΛΗ-ΜΔ4)

Οι αιτήσεις απόσπασης υποβάλλονται σύμφωνα με τα αναφερόμενα στις σχετικές εγκυκλίους  από την 6/4/2023 έως και την 18/4/2023

 

Συνημμένα:

Ίσως σας ενδιαφέρουν…

Μετάβαση στο περιεχόμενο