Πρόσκληση υποβολής νέας δήλωσης προτίμησης

Υπ’ αριθμ Φ.1.2/1764 έγγραφο (ΑΔΑ: 6ΣΟ546ΜΤΛΗ-4ΨΙ) της ΔΔΕ Λακωνίας

Καλούμε τις/τους υποψήφιες/ους Διευθύντριες/Διευθυντές σχολικών μονάδων που είναι εγγεγραμμένες/οι στον κυρωμένο τελικό ενιαίο αξιολογικό πίνακα της ανωτέρω υπ. αρ. 11 Απόφασης (ΑΔΑ: 6ΜΟΨ46ΜΤΛΗ-ΠΦΧ) του Π.Δ.Ε. Πελοποννήσου, να υποβάλουν – εφόσον πληρούν τις απαραίτητες προϋποθέσεις – νέα δήλωση τοποθέτησης με σειρά προτίμησης για τις παρακάτω σχολικές μονάδες που έχουν προκηρυχθεί με την ανωτέρω υπ. αρ. 9 Προκήρυξη (ΑΔΑ: ΨΑΦΙ46ΜΤΛΗ-Η19) της Δ.Δ.Ε. Λακωνίας και παραμένουν κενές μετά από την ανωτέρω υπ. αρ. 14 Απόφαση τοποθέτησης (65Ζ946ΜΤΛΗ-1ΧΕ) της Δ.Δ.Ε. Λακωνίας:

  • ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΚΑΣΤΟΡΕΙΟΥ ΛΑΚΩΝΙΑΣ
  • ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΚΡΟΚΕΩΝ “ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ ΒΡΕΤΤΑΚΟΣ”
  • 1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΑ.Λ. ΜΟΛΑΩΝ
  • Ε.Ε.Ε.ΕΚ. ΔΗΜΟΥ ΕΥΡΩΤΑ

Οι δηλώσεις προτίμησης υποβάλλονται στη ΔΔΕ Λακωνίας σε κλειστό φάκελο ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου από την Τρίτη 18-04-2023 ώρα 09:30 π.μ. έως και την Πέμπτη 20-04-2023 ώρα 10:00 π.μ.

 

Δείτε την πρόσκληση:

Μπορεί επίσης να σας αρέσει...

Μετάβαση στο περιεχόμενο