Μηνιαίο αρχείο: Ιούλιος 2023

Πρόσκληση μόνιμων διορισμών στην Α/θμια και Β/θμια Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση – Προθεσμία

Κατόπιν της δημοσίευσης της ανωτέρω σχετικής αριθμ. 82084/Ε1/21-7-2023 (ΦΕΚ 16/τ. ΑΣΕΠ/21-7-2023, ΑΔΑ: 9ΒΥΧ46ΜΤΛΗ-04Λ) υπουργικής απόφασης, καλούνται οι υποψήφιοι εκπαιδευτικοί Ειδικής Αγωγής...

Αποσπάσεις Ειδ. Εκπαιδ. Προσ/κού (ΕΕΠ) και Ειδ. Βοηθ. Προσωπικού (ΕΒΠ) σε περιοχές, ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. και Σ.Δ.Ε.Υ. των ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. για το έτος 2023-2024

Υπ’ αριθμ 82839/Ε4/24-07-2023 απόφαση του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού Από το Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού ανακοινώθηκαν οι αποσπάσεις...

Πρόσκληση υποψηφίων μελών ΕΕΠ για μόνιμο διορισμό σε κενές οργανικές θέσεις στα Σ.Δ.Ε.Υ. των ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ

Κατόπιν της δημοσίευσης της αριθ. πρωτ. 82085/Ε4/21-7-2023 (ΦΕΚ 15/τ. ΑΣΕΠ/21-7-2023 – ΑΔΑ: 91ΑΞ46ΜΤΛΗ-ΞΞ8) υπουργικής απόφασης καλούνται τα μέλη του Ειδικού...

Πρόγραμμα Εξετάσεων Ελλήνων Εξωτερικού 2023 & Οδηγίες για την Εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση Ελλήνων Εξωτερικού

Υπ’ αριθμ Φ153/ 81671 /Α5/21-7- 2023 απόφαση (ΑΔΑ: Ψ8Β446ΜΤΛΗ-9ΒΝ) του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού Ανακοινώθηκε από το Υπουργείο Παιδείας,...

Πρόσκληση για απόσπαση εντός ΠΥΣΔΕ Λακωνίας διδακτικού έτους 2023-24

Υπ’ αριθμ Φ.11.2/3320/19-07-2023 έγγραφο της ΔΔΕ Λακωνίας Καλούνται oι εκπαιδευτικοί που κατέχουν οργανική θέση σε σχολική μονάδα της ΔΔΕ Λακωνίας...

Πρόσκληση εκπαιδευτικών για την υποβολή δήλωσης προσωρινής τοποθέτησης ή διάθεσης για συμπλήρωση υποχρεωτικού εβδομαδιαίου διδακτικού ωραρίου διδακτικού έτους 2023-2024

Υπ’ αριθμ Φ.10.1/3319/19-07-2023 πρόσκληση της ΔΔΕ Λακωνίας Καλούνται: Α. Οι εκπαιδευτικοί που βρίσκονται στη διάθεση του ΠΥΣΔΕ Λακωνίας, συμπεριλαμβανομένων και...

Αποσπάσεις Γενικά Αρχεία του Κράτους, Εθνική Βιβλιοθήκη και Δημόσιες Βιβλιοθήκες

Ανακοινώθηκαν από το υπουργείο παιδείας, οι αποσπάσεις εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στα Γενικά Αρχεία του Κράτους και στην Εθνική Βιβλιοθήκη και...

Απόφαση τοποθέτησης σε οργανικές θέσεις εκπαιδευτικών Γενικής Εκπαίδευσης

Υπ’ αριθμ Φ. 10.1/3289/18-07-2023 απόφαση (ΑΔΑ: 9Ι6Υ46ΜΤΛΗ-ΓΟ3) της ΔΔΕ Λακωνίας Ανακοίνωση απόφασης της ΔΔΕ Λακωνίας με θέμα: «Απόφαση τοποθέτησης σε...

Βεβαίωση Συμμετοχής για τις πανελλαδικές εξετάσεις ΓΕΛ ή ΕΠΑΛ 2023

Από το Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού ανακοινώνεται ότι έχει ενεργοποιηθεί η δυνατότητα εκτύπωσης Βεβαιώσεων Συμμετοχής για όσους συμμετείχαν στις...

Μετάβαση στο περιεχόμενο