Μηνιαίο αρχείο: Αύγουστος 2023

Αποφάσεις Προσωρινής Τοποθέτησης Νεοδιόριστων Εκπαιδευτικών Γενικής Παιδείας και Ειδικής Αγωγής

Ανακοινώνονται οι αποφάσεις τοποθέτησης – διάθεσης νεοδιόριστων εκπαιδευτικών Γενικής Εκπαίδευσης και Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης  με την υπ΄ αριθμ. 17/25-08-2023...

Επίδειξη γραπτών δοκιμίων Πανελλαδικών Εξετάσεων 2023

Ανακοινώνεται το ψηφιακά υπογεγραμμένο το με αριθμό πρωτ. 94225/2023 έγγραφο του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού (ΥΠΑΙΘΑ) με Θέμα «Επίδειξη...

Ορισμός Εξεταστικών Κέντρων και κατανομή σε αυτά των υποψηφίων των Επαναληπτικών Πανελλαδικών Εξετάσεων ΕΠΑΛ έτους 2023

Υπ’ αριθμ Φ.153/94348/Α5/29-08-2023 απόφαση (ΑΔΑ: 6Υ7Τ46ΝΚΠΔ-Λ7Λ) του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού Από το Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού ορίστηκαν...

Διευκρινίσεις επί των προσκλήσεων υποψήφιων εκπαιδευτικών και μελών ΕΕΠ-ΕΒΠ για υποβολή αίτησης-δήλωσης προτίμησης περιοχών για πρόσληψη ως προσωρινών αναπληρωτών ή/και ωρομισθίων το σχολικό έτος 2023-2024.

Υπ’ αριθμ 93955/ΓΔ5/28-08-2023 εγκύκλιος (ΑΔΑ: 9Β6Χ46ΝΚΠΔ-ΘΩΖ) του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού Ι) Σύμφωνα με την παρ. 5Α του άρθρου...

ΔΔΕ Λακωνίας – Τοποθετήσεις & Διαθέσεις Εκπαιδευτικών ΓΠ και ΕΑΕ

Ανακοινώνονται οι αποφάσεις τοποθέτησης, διάθεσης και απόσπασης εντός ΠΥΣΔΕ μόνιμων εκπαιδευτικών Γενικής Εκπαίδευσης και Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης  με την...

Προσωρινός Ενιαίος Αξιολογικός Πίνακας υποψήφιων Διευθυντών/ντριών με επαναπροκήρυξη

Ανακοινώνεται ο Προσωρινός Ενιαίος Αξιολογικός Πίνακας υποψήφιων Διευθυντών/Διευθυντριών σχολικών μονάδων της ΔΔΕ Λακωνίας με επαναπροκήρυξη. Οι υποψήφιοι/ες μπορούν να υποβάλουν...

Παράταση της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων-δηλώσεων προτίμησης περιοχών υποψήφιων εκπαιδευτικών και μελών ΕΕΠ-ΕΒΠ

Υπ’ αριθμ 93455/ΓΔ5/25/8/2023 έγγραφο (ΑΔΑ: 6ΙΒΦ46ΝΚΠΔ-Χ7Δ) του ΥΠΑΙΘΑ Σχετ.: Η υπό στοιχεία 90835/Ε1/14-8-2023 (ΑΔΑ: 6ΖΠΕ46ΝΚΠΔ-ΛΛΚ) Πρόσκληση υποψήφιων εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και...

Τοποθέτηση-Διάθεση Νεοδιόριστων Εκπαιδευτικών Γενικής Εκπαίδευσης και Ειδικής Αγωγής

Σας ενημερώνουμε ότι το Π.Υ.Σ.Δ.Ε. Λακωνίας πραγματοποίησε τις παρακάτω τοποθετήσεις νεοδιόριστων εκπαιδευτικών: Γενικής Παιδείας και Ειδικής Αγωγής Οι παραπάνω εκπαιδευτικοί...

Πρόσκληση μόνιμων εκπαιδευτικών Α/βάθμιας και Β/βάθμιας Εκπαίδευσης για υποβολή αιτήσεων απόσπασης στις Περιφερειακές Διευθύνσεις Αβάθμιας και Ββάθμιας Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας και Νοτίου Αιγαίου προκειμένου να οριστούν ως Συντονιστές Εκπαίδευσης Προσφύγων (ΣΕΠ), για το σχ. έτος 2023-24

Υπ’ αριθμ 91805/Ε2/21-08-2023 έγγραφο (ΑΔΑ: ΨΣΖΩ46ΝΚΠΔ-ΟΝΤ) του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού Το Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού καλεί τους...

Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων προσωρινής τοποθέτησης νεοδιόριστων εκπαιδευτικών γενικής και ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης

Η Διεύθυνση Δ.Ε. Λακωνίας καλεί τους εκπαιδευτικούς που διορίσθηκαν με τις αποφάσεις 88054/Ε1/03-08-2023 (ΦΕΚ 2065/Γ/16-08-2023) και 88601/Ε1/04-08-2023 (ΦΕΚ 2066/Γ/16-08-2023) του...

Μετάβαση στο περιεχόμενο