Ημερήσιο αρχείο: 7 Αυγούστου, 2023

Πρόγραμμα των Επαναληπτικών Πανελλαδικών Εξετάσεων ΕΠΑΛ έτους 2023

Υπ’ αριθμ Φ.153/88908/Α5/07-08-2023 απόφαση (ΑΔΑ: 6Ε7Θ46ΝΚΠΔ-Π15) του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού Από το Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού ανακοινώνεται...

Ανάθεση καθηκόντων ως Ομοσπονδιακών Προπονητών ή/και Τεχνικών Συμβούλων σε εκπαιδευτικούς κλάδου ΠΕ11 Φυσικής Αγωγής για το σχολικό έτος 2023-2024

Δημοσιεύτηκε από το Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού η υπ’ αριθμ απόφαση 88586/Δ5/04-08-2023 (ΑΔΑ: ΨΕ8Ψ46ΝΚΠΔ-Γ3Ψ) με θέμα: «Ανάθεση καθηκόντων ως...

Μετάβαση στο περιεχόμενο