Ημερήσιο αρχείο: 16 Αυγούστου, 2023

Πρόσκληση υποψήφιων εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για υποβολή αίτησης-δήλωσης προτίμησης περιοχών για πρόσληψη ως προσωρινών αναπληρωτών ή/και ωρομισθίων το σχολικό έτος 2023-2024

Υπ’ αριθμ 90835/Ε1/14/08/2023 εγκύκλιος (ΑΔΑ: 6ΖΠΕ46ΝΚΠΔ-ΛΛΚ) του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευτικών και Αθλητισμού Το Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού σε εφαρμογή...

Πρόσκληση υποψήφιων μελών ΕΕΠ-ΕΒΠ για υποβολή αίτησης-δήλωσης προτίμησης για πρόσληψη ως προσωρινών αναπληρωτών το διδακτικό έτος 2023-2024

Υπ’ αριθμ 90870/Ε4/14-8-2023 εγκύκλιος (ΑΔΑ: 61ΟΣ46ΝΚΠΔ-Ι15) του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευτικών και Αθλητισμού Το Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού σε εφαρμογή...

Μετάβαση στο περιεχόμενο