Ημερήσιο αρχείο: 25 Αυγούστου, 2023

Προσωρινός Ενιαίος Αξιολογικός Πίνακας υποψήφιων Διευθυντών/ντριών με επαναπροκήρυξη

Ανακοινώνεται ο Προσωρινός Ενιαίος Αξιολογικός Πίνακας υποψήφιων Διευθυντών/Διευθυντριών σχολικών μονάδων της ΔΔΕ Λακωνίας με επαναπροκήρυξη. Οι υποψήφιοι/ες μπορούν να υποβάλουν...

Παράταση της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων-δηλώσεων προτίμησης περιοχών υποψήφιων εκπαιδευτικών και μελών ΕΕΠ-ΕΒΠ

Υπ’ αριθμ 93455/ΓΔ5/25/8/2023 έγγραφο (ΑΔΑ: 6ΙΒΦ46ΝΚΠΔ-Χ7Δ) του ΥΠΑΙΘΑ Σχετ.: Η υπό στοιχεία 90835/Ε1/14-8-2023 (ΑΔΑ: 6ΖΠΕ46ΝΚΠΔ-ΛΛΚ) Πρόσκληση υποψήφιων εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και...

Τοποθέτηση-Διάθεση Νεοδιόριστων Εκπαιδευτικών Γενικής Εκπαίδευσης και Ειδικής Αγωγής

Σας ενημερώνουμε ότι το Π.Υ.Σ.Δ.Ε. Λακωνίας πραγματοποίησε τις παρακάτω τοποθετήσεις νεοδιόριστων εκπαιδευτικών: Γενικής Παιδείας και Ειδικής Αγωγής Οι παραπάνω εκπαιδευτικοί...

Μετάβαση στο περιεχόμενο