Η εξεταστέα ύλη των ΓΕΛ για τις Πανελλαδικές Εξετάσεις 2024

Σας γνωστοποιούμε ότι στο ΦΕΚ Β΄ 4768/27-07-2023 δημοσιεύτηκε η με αρ. πρωτ. 82785/Δ2/24-07-2023 Υ.Α. (ΑΔΑ: 9ΩΟΗ46ΝΚΠΔ-ΩΡΙ) με θέμα: «Καθορισμός εξεταστέας ύλης για το έτος 2024 για τα μαθήματα που εξετάζονται πανελλαδικά για την εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση αποφοίτων Γ΄ τάξης Ημερησίου Γενικού Λυκείου και Γ΄ τάξης Εσπερινού Γενικού Λυκείου».
Επισημαίνεται ότι για την Γ΄ τάξη των Λυκείων ΕΑΕ ισχύουν τα προβλεπόμενα στην ανωτέρω Υ.Α.

 

Σχετικά έγγραφα:

Ίσως σας ενδιαφέρουν…

Μετάβαση στο περιεχόμενο