Μηνιαίο αρχείο: Σεπτέμβριος 2023

Διαβίβαση Υπουργικών Αποφάσεων

Υπ’ αριθμ Φ.251/108107/Α5/28 – 09 – 2023 έγγραφο του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού Σας διαβιβάζουμε: Α) την με αριθμ....

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για ανάληψη τετραήμερης εκπαιδευτικής επίσκεψης στο CERN– ΕΛΒΕΤΙΑ

Το 3ο Γενικό Λύκειο Σπάρτης προτίθεται να πραγματοποιήσει εκδρομή στο Ερευνητικό Κέντρο CERN στη Γενεύη της Ελβετίας.  Η εκδρομή θα...

Κλήση σε συνέντευξη υποψήφιων Διευθυντών/τριών με επαναπροκήρυξη

Ανακοινώνεται το πρόγραμμα συνεντεύξεων υποψήφιων Διευθυντών/ντριών σχολικών μονάδων της ΔΔΕ Λακωνίας με επαναπροκήρυξη. Υποψήφιες/οι που δεν προσέρχονται στην συνέντευξη αποκλείονται...

Προκήρυξη – Πρόσκληση ενδιαφέροντος για την επιλογή Υποδιευθυντών/ντριών σχολικών μονάδων και Εργαστηριακού Κέντρου και Υπευθύνων Τομέων Εργαστηριακού Κέντρου της ΔΔΕ Λακωνίας

Δημοσιεύθηκε η με αριθμό πρωτ. Φ.1.2/4592/25-09-2023 προκήρυξη-πρόσκληση (ΑΔΑ: 9ΔΑΜ46ΝΚΠΔ-ΧΗΣ) της ΔΔΕ Λακωνίας για  την πλήρωση με επιλογή των παρακάτω θέσεων Υποδιευθυντών/ντριών Σχολικών...

Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων για ένταξη στον πίνακα και δήλωσης Μουσικών Σχολείων εμπειροτεχνών ιδιωτών μουσικών (ΕΜ16) για το σχολικό έτος 2023-2024

Το Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, στο πλαίσιο της αριθμ. 103483/Ε1/19.9.2023 (ΑΔΑ: 92ΩΒ46ΝΚΠΔ-6Ν5) πρόσκλησης, καλεί τους εμπειροτέχνες ιδιώτες μουσικούς, που έχουν γνώση των...

Ενημέρωση εκπαιδευτικών ως προς τη διαδικασία υποβολής αίτησης απόσπασης ΟΠΣΥΔ

Υπ’ αριθμ 102641/Ε2/18-09-2023 εγκύκλιος (ΑΔΑ: 6Ο7Ν46ΝΚΠΔ-ΙΙΑ) του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού Σας ενημερώνουμε ότι στη διαδικτυακή πύλη του Ολοκληρωμένου...

Πρόγραμμα Πανελλαδικών εξετάσεων ημερήσιων και εσπερινών ΓΕΛ και ΕΠΑΛ, Ειδικών και Μουσικών μαθημάτων και προθεσμία Υγειονομικής Εξέτασης και Πρακτικής Δοκιμασίας των υποψηφίων για εισαγωγή στα ΤΕΦΑΑ, έτους 2024

Δημοσιεύτηκε το με αριθμό πρωτ. Φ253.2/101735/Α5/14-09-2023 έγγραφο (ΑΔΑ: ΩΝ3646ΝΚΠΔ-ΣΝΙ) του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού με θέμα: Α. Καθορισμός προγράμματος...

Αποσπάσεις και ανακλήσεις αποσπάσεων Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΒΠ) για το 2023-2024

Υπ’ αριθμ 99706/Ε4/11-09-2023 έγγραφο του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού Από το Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού  εκδόθηκε Υπουργική Απόφαση...

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τοποθέτηση σε κενές και κενούμενες θέσεις Συμβούλων Εκπαίδευσης

Υπ’ αριθμ Φ.351.1/310/99615/Ε3/11-09-2023 έγγραφο (ΑΔΑ: 9Σ9Σ46ΝΚΠΔ-ΘΡΙ) του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού Η Προϊσταμένη της Γενικής Διεύθυνσης Εκπαιδευτικού Προσωπικού Α/θμιας &...

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος μονίμων εκπαιδευτικών κλάδου ΠΕ11 – Φυσικής Αγωγής για την εφαρμογή του αντικειμένου της Κολύμβησης στο πλαίσιο του μαθήματος Φυσικής Αγωγής, ορισμός Συντονιστών Κολύμβησης και ενέργειες για την έναρξη του αντικειμένου για το σχολικό έτος 2023–2024

Υπ’ αριθμ 99448/Δ5/11-09-2023 πρόσκληση του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού Καλούνται  οι μόνιμοι εκπαιδευτικοί κλάδου ΠΕ11 – Φυσικής Αγωγής οι...

Μετάβαση στο περιεχόμενο