Οδηγίες για τους Υποψήφιους των Τ.Ε.Φ.Α.Α. ακαδ. έτους 2023-2024 στις Επαναληπτικές Πανελλαδικές Εξετάσεις και τις Εξετάσεις Ελλήνων του Εξωτερικού

Δημοσιεύτηκε το με αριθμό πρωτ. 12393/05-09-2023 έγγραφο του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού (ΥΠΑΙΘΑ) με Θέμα «ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ...