Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για ανάληψη τετραήμερης εκπαιδευτικής επίσκεψης στο CERN– ΕΛΒΕΤΙΑ

Το 3ο Γενικό Λύκειο Σπάρτης προτίθεται να πραγματοποιήσει εκδρομή στο Ερευνητικό Κέντρο CERN στη Γενεύη της Ελβετίας.  Η εκδρομή θα έχει διάρκεια τεσσάρων (4)ημερών και το χρονικό διάστημα πραγματοποίησης είναι από 10/12/2023 έως 13/12/2023.

Τα ενδιαφερόμενα τουριστικά γραφεία καλούνται να υποβάλουν στο Γραφείο της Διεύθυνσης του 3ου Γενικού Λυκείου Σπάρτης, σφραγισμένες προσφορές (όχι email) το αργότερο μέχρι την Πέμπτη 05/10/23 και ώρα 12:00. Εκπρόθεσμες προσφορές δε θα ληφθούν υπόψη. Οι προσφορές θα περιγράφουν αναλυτικά τις προσφερόμενες υπηρεσίες και τις επιπλέον ενδεχόμενες βελτιωτικές προτάσεις, και θα είναι σύμφωνες με τη σχετική νομοθεσία.

Η αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει από την αρμόδια επιτροπή επιλογής την Πέμπτη 05/10/23 και ώρα 12:30 στο Γραφείο της Διεύθυνσης του σχολείου.

 

Δείτε την προκήρυξη:

Μετάβαση στο περιεχόμενο