Ημερήσιο αρχείο: 16 Οκτωβρίου, 2023

Ανακοίνωση αναπροσαρμοσμένων πινάκων και πρόσκληση έκφρασης γνώμης

Υπ’ αριθμ Φ.1.2/5100/16-10-2023 έγγραφο (ΑΔΑ: Ψ0ΓΠ46ΝΚΠΔ-ΟΣΓ) της ΔΔΕ Λακωνίας Η Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Λακωνίας  Α.  Ανακοινώνουμε τους αναπροσαρμοσμένους πίνακες δεκτών...

Πρόσκληση μελών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΒΠ) για υποβολή αιτήσεων μετάθεσης σχολικού έτους 2023-2024

Υπ’ αριθμ 115268/Ε4/13-10-2023 εγκύκλιος (ΑΔΑ: 9Η9Ξ46ΝΚΠΔ-Δ9Δ) του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού Το Υπουργείo Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού καλεί τα...

ERASMUS+ DAYS – Η Ευρωπαϊκή Διάσταση στην Εκπαίδευση

Η Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΔΔΕ) Λακωνίας συμμετέχει στη μικρή στρατηγική σύμπραξη “Gamified Introduction to Gamification – Παιχνιδοποιημένη Εισαγωγή στην Παιχνιδοποίηση”(2021-2-EL01-KA210-SCH-000050330),...

Μετάβαση στο περιεχόμενο