Ημερήσιο αρχείο: 20 Οκτωβρίου, 2023

Πρόσκληση μόνιμων εκπαιδευτικών Α/θμιας & Β/θμιας Εκπ/σης για υποβολή αιτήσεων απόσπασης σε Π.Δ.Ε. προκειμένου να οριστούν ως ΣΕΠ, 2023-2024

Υπ’ αριθμ 117949/Ε2/20-10-2023 έγγραφο (ΑΔΑ: 90Χ346ΝΚΠΔ-ΓΘ1) του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού Το Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού καλεί τους...

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για ανάληψη σχολικού περιπάτου του Γυμνασίου Μονεμβασίας στους Μολάους

Το Ημερήσιο Γυμνάσιο Μονεμβασίας προτίθεται να πραγματοποιήσει σχολικό περίπατο με χρήση μεταφορικού μέσου των μαθητών/τριών του σχολείου με προορισμό:  ΜΟΛΑΟΙ,...

Μετάβαση στο περιεχόμενο