Ημερήσιο αρχείο: 23 Οκτωβρίου, 2023

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την απόσπαση εκπαιδευτικών κλάδου ΠΕ78 στο Γραφείο Νομικής Υποστήριξης της ΠΔΕ Πελοποννήσου

Υπ’ αριθμ 7740/23-10-2023 πρόσκληση (ΑΔΑ: ΡΟΚΥ46ΝΚΠΔ-ΞΝΖ) της Περιφερειακής Διεύθυνσης Α/θμιας & Β/θμιας Εκπ/σης Πελοποννήσου Ο Περιφερειακός Διευθυντής Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας...

Προκήρυξη εκδήλωσης ενδιαφέροντος για εκπαιδευτική επίσκεψηv στο Ίδρυμα Πολιτισμού Σταύρος Νιάρχος και στη Βουλή των Ελλήνων (Αθήνα) του Γυμνασίου Παπαδιανίκων

Το Γυμνάσιο Παπαδιανίκων προτίθεται να πραγματοποιήσει την προγραμματιζόμενη ημερήσια εκπαιδευτική επίσκεψη-μετακίνηση των μαθητών/τριών του σχολείου στο Ίδρυμα Πολιτισμού Σταύρος Νιάρχος ...

Μετάβαση στο περιεχόμενο