Ημερήσιο αρχείο: 30 Οκτωβρίου, 2023

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για ανάληψη σχολικού περιπάτου του ΓΕΛ Μολάων στη Σπάρτη

Το Γενικό Λύκειο Μολάων προτίθεται να πραγματοποιήσει σχολικό περίπατο με χρήση μεταφορικού μέσου των μαθητών/τριών του σχολείου με προορισμό:  ΣΠΑΡΤΗ,...

Προσωρινός πίνακας κατάταξης των εποπτών – εκπαιδευτικών ανά ειδικότητα και ΕΠΑΛ για το μεταλυκειακό έτος Τάξη – Μαθητείας 2023-2024

Αναρτάται το με αριθμ πρωτ. 7938/27-10-23 έγγραφο (ΑΔΑ: ΩΝΓΦ46ΝΚΠΔ-ΑΞ5) της Π.Δ.Ε. Πελοποννήσου με θέμα: ” Έγκριση του με αρ. 1/25-10-2023...

Μετάβαση στο περιεχόμενο