Προκήρυξη εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την οργάνωση τετραήμερης εκπαιδευτικής εκδρομής του ΓΕΛ Μονεμβασίας στο Μιλάνο Ιταλίας

Το Γενικό Λύκειο Μονεμβασίας προτίθεται να πραγματοποιήσει τετραήμερη εκδρομή μαθητών/τριών Α΄ και Β΄ τάξεων του σχολείου – στο πλαίσιο της Αδελφοποίησης με το Κλασικό Λύκειο Τίτο Λίβιο που εδρεύει στο Μιλάνο Ιταλία.  Η εκδρομή θα έχει διάρκεια τεσσάρων (4)ημερών και το χρονικό διάστημα πραγματοποίησης είναι από Τρίτη 5 Μαρτίου 2024 έως Παρασκευή 8 Μαρτίου 2024

Ως καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των κλειστών προσφορών ορίζουμε την Παρασκευή 10 Νοεμβρίου 2023 και ώρα 13:00 μ. μ. , μέσω ταχυδρομικής υπηρεσίας ή ιδιοχείρως προς το σχολείο μας. Δεν θα γίνουν δεκτές προσφορές με οποιαδήποτε ηλεκτρονική αποστολή-αποσφράγιση.

Οι κλειστές προσφορές θα ανοιχθούν την ίδια ημέρα, Παρασκευή 10 Νοεμβρίου 2023, ώρα 13:30 μ. μ. στο Γραφείο του σχολείου.

 

Δείτε την προκήρυξη:

Μετάβαση στο περιεχόμενο