Ανακοίνωση Πινάκων Μεταθέσεων ΕΕΠ- ΕΒΠ 2023-2024

Σύμφωνα με την υπ’ αριθμ 115268/Ε4/13-10-2023  εγκύκλιο του ΥΠΑΙΘΑ που αφορά μεταθέσεις μελών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) και Ειδικού Βοηθητικού...