Προκήρυξη εκδήλωσης ενδιαφέροντος ανάληψης μαθητικής εκδρομής του Γυμνασίου με Λυκ. Τάξεις Ξηροκαμπίου στην Αθήνα

Το Γυμνάσιο με Λυκειακές τάξεις του Ξηροκαμπίου Λακωνίας ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ εκδήλωση ενδιαφέροντος προς κάθε ενδιαφερόμενο ταξιδιωτικό γραφείο, προκειμένου να του ανατεθεί,...