ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ – Κλήρωση Επιτροπής για το σχολικό έτος 2023-2024

Υπ’ αριθμ Φ.24/406/01-02-2024 έγγραφο της ΔΔΕ Λακωνίας

Ανακοινώνουμε ότι στις 07 Φεβρουαρίου 2024,  ημέρα Τετάρτη  και ώρα 13:00 θα διενεργηθεί δημόσια κλήρωση, στη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας  Εκπαίδευσης Λακωνίας, στο Γραφείο της Διευθύντριας στον 1ο όροφο του Διοικητηρίου της Π.Ε. Λακωνίας, για την ανάδειξη των τακτικών και αναπληρωματικών μελών των κάτωθι Επιτροπών για το σχολικό έτος 2023-2024:

  • Επιτροπή παραλαβής αθλητικών ειδών και υλικών, ορθής εκτέλεσης υπηρεσιών και αξιολόγησης οικονομικών προσφορών που κατατίθενται στην Δ.Δ.Ε. Λακωνίας, για τις ανάγκες των σχολικών αγώνων της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας  Εκπαίδευσης Λακωνίας.

Η κλήρωση θα διεξαχθεί από τη Διευθύντρια  της Δευτεροβάθμιας  Εκπαίδευσης Λακωνίας, κ. Λιακοπούλου Ευστρατία, παρουσία 2 ακόμη υπαλλήλων: α) του κ. Τσαντίλα Μιχαήλ αποσπασμένου εκπαιδευτικού κλ. ΠΕ84  της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας  Εκπαίδευσης Λακωνίας και β) της κ. Αλεξανδράκη Σταυρούλας Προϊσταμένης Τμήματος Διοικητικού της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας  Εκπαίδευσης Λακωνίας,

Σε περίπτωση απουσίας,  την κ. Λιακοπούλου Ευστρατία θα αναπληρώσει ο κ. Παπαναστασίου Αναστάσιος αναπληρωτής Προϊστάμενος Εκπαιδευτικών θεμάτων της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας  Εκπαίδευσης Λακωνίας, τον κ. Τσαντίλα Μιχαήλ θα αναπληρώσει η κ. Τσακίρη Ειρήνη αποσπασμένη εκπαιδευτικός κλ. ΠΕ87.03 της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας  Εκπαίδευσης Λακωνίας και την κ. Αλεξανδράκη Σταυρούλα θα αναπληρώσει η κ. Σερεμέτη Αναστασία Προϊσταμένη Τμήματος Πληροφορικής και Τεχνολογιών της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας  Εκπαίδευσης Λακωνίας.

Για τη διενέργεια της κλήρωσης και τα αποτελέσματά της, συντάσσεται σχετικό πρακτικό το οποίο υπογράφεται από τους τρεις (3), κατά τα ανωτέρω υπαλλήλους.

 

Δείτε το έγγραφο:

Μετάβαση στο περιεχόμενο