Ανακοίνωση πινάκων και Πρόσκληση έκφρασης γνώμης

Σύμφωνα με το υπ’ αριθμ Φ.1.2/428/02-02-2024 έγγραφο (ΑΔΑ: 90ΧΓ46ΝΚΠΔ-ΩΦΔ) της ΔΔΕ Λακωνίας:

Α.  Ανακοινώνουμε τους αναπροσαρμοσμένους πίνακες δεκτών και μη δεκτών υποψηφίων Υποδιευθυντών/ντριών 1ου Εργαστηριακού Κέντρου (ΕΚ) Σπάρτης με επαναπροκήρυξη, ως ακολούθως:

1ο ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΣΠΑΡΤΗΣ:

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΕΚΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ/ΝΤΡΙΩΝ

Μη δεκτές αιτήσεις δεν υπάρχουν.

Β. Καλούμε τον Διευθυντή του 1ου ΕΚ Σπάρτης να εκφράσει τη γνώμη του επί των ανωτέρω υποψηφιοτήτων, εντός πέντε (5) εργασίμων ημερών, από Δευτέρα 05-02-2024 έως και Παρασκευή 09-02-2024 ώρα 13:00.

Οι δεκτοί υποψήφιοι εντός δύο (2) εργασίμων ημερών, από Δευτέρα 05-02-2024 έως και Τρίτη 06-02-2024, υποβάλλουν στον Διευθυντή του Εργαστηριακού Κέντρου αντίγραφο του βιογραφικού τους σημειώματος, το οποίο έχουν υποβάλει με την υποψηφιότητά τους στη ΔΔΕ Λακωνίας.

 

Δείτε το έγγραφο:

Μπορεί επίσης να σας αρέσει...

Μετάβαση στο περιεχόμενο