Προκήρυξη εκδήλωσης ενδιαφέροντος ανάληψης μαθητικής εκδρομής του Γυμνασίου με Λυκ. Τάξεις Ξηροκαμπίου στην Αθήνα

Το Γυμνάσιο με Λυκειακές τάξεις του Ξηροκαμπίου Λακωνίας ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ εκδήλωση ενδιαφέροντος προς κάθε ενδιαφερόμενο ταξιδιωτικό γραφείο, προκειμένου να του ανατεθεί, με τη διαδικασία των κλειστών προσφορών και λαμβάνοντας υπ΄ όψιν ποιοτικά και ποσοτικά χαρακτηριστικά των προσφορών, η προγραμματιζόμενη ημερήσια εκπαιδευτική επίσκεψη-μετακίνηση των μαθητών/τριών του Γυμνασίου με Λ.Τ. Ξηροκαμπίου Λακωνίας στην:  Αθήνα στις 06-03-2024, ημέρα Τετάρτη και ώρες 07.50 έως 21.00

Οι κλειστές προσφορές θα πρέπει να παραδοθούν στη Διεύθυνση του σχολείου μας ιδιοχείρως ή να αποσταλούν ταχυδρομικά ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου μέχρι και την Τετάρτη, 22-02-2024 και ώρα 12:00. Στις προσφορές θα πρέπει να υπάρχει η ένδειξη «Για την Εκδρομή του Γυμνασίου με Λ.Τ. Ξηροκαμπίου Λακωνίας στην Αθήνα»

Οι προσφορές θα ανοιχθούν στο γραφείο της Διεύθυνσης του Γυμνασίου με Λ.Τ. Ξηροκαμπίου Λακωνίας την Τετάρτη, 22-02-2024 και ώρα 13:00.

Προκήρυξη Εκδρομής του Γυμν. με Λ.Τ. Ξηροκαμπίου

 

 

Μπορεί επίσης να σας αρέσει...

Μετάβαση στο περιεχόμενο