Επαναπροκήρυξη εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την οργάνωση 5ήμερης εκπαιδευτικής εκδρομής του 1ου ΕΠΑΛ Βοιών στα Ιωάννινα

Η Διεύθυνση του 1ου  Ημερησίου Επαγγελματικού Λυκείου Βοιών προκηρύσσει πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος προς κάθε ενδιαφερόμενο ταξιδιωτικό γραφείο, προκειμένου να του αναθέσει, λαμβάνοντας υπόψη ποιοτικά και ποσοτικά χαρακτηριστικά της προσφοράς του, σύμφωνα με την Υπ.Απ του ΥΠΑΙΘ υπ’ αριθμ. Φ.1/20883/ΓΔ4/12-2-2020 που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 456/ τεύχος Β΄/13-02-2020, με τη διαδικασία των κλειστών προσφορών και θα περιλαμβάνει τα εξής στοιχεία για την μίσθωση ενός λεωφορείου:

  1. Τόπος προορισμού: Ιωάννινα
  2. Χρόνος πραγματοποίησης: Από Δευτέρα 26 Φεβρουαρίου έως Παρασκευή 1 Μαρτίου 2024.

Ως καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των κλειστών προσφορών ορίζουμε την Παρασκευή 16 Φεβρουαρίου 2024, και ώρα 13:00 μ.μ. μόνο μέσω ταχυδρομικής υπηρεσίας ή ιδιοχείρως προς το σχολείο μας. Το άνοιγμα των προσφορών θα πραγματοποιηθεί την ίδια ημέρα Παρασκευή 16 Φεβρουαρίου 2024 και ώρα 13:45.

 

Δείτε την προκήρυξη:

Μετάβαση στο περιεχόμενο