Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για διδακτική επίσκεψη του 2ου Γυμνασίου Σπάρτης στην Μονεμβάσια

Το 2ο Ημερήσιο Γυμνάσιο Σπάρτης προτίθεται να πραγματοποιήσει την προγραμματιζόμενη διδακτική επίσκεψη των μαθητών/τριων της Γ’ τάξης του σχολείου στην Μονεμβάσια στις 22 Φεβρουαρίου 2024, ημέρα Πέμπτη.

Ως καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των κλειστών προσφορών ορίζουμε την Τρίτη 12 Φεβρουαρίου 2024 και ώρα 11:00 π.μ., μέσω ταχυδρομικής υπηρεσίας ή ιδιοχείρως προς το σχολείο μας. Δεν θα γίνουν δεκτές προσφορές μέσω email. Οι προσφορές θα αξιολογηθούν την ίδια ημέρα και ώρα 11:30 π.μ. στο γραφείο του Διευθυντή. Η αξιολόγηση θα γίνει λαμβάνοντας υπ’ όψιν τόσο τα οικονομικά όσο και τα ποιοτικά χαρακτηριστικά των προσφορών.

 

Δείτε την προκήρυξη:

Μετάβαση στο περιεχόμενο