Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για διδακτική επίσκεψη του ΕΝΕΕΓΥΛ Ανατολικής Μάνης (Πετρίνα) στη Σκάλα

Το ΕΝΕΕΓΥΛ Ανατολικής Μάνης (Πετρίνα) προτίθεται να πραγματοποιήσει την προγραμματιζόμενη διδακτική επίσκεψη των μαθητών/τριών όλων των τάξεων του σχολείου στη Σκάλα την Τρίτη 20 Φεβρουαρίου 2024.

Ως καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών ορίζουμε την 12 Ιανουαρίου 2024, ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:00., μέσω ταχυδρομικής υπηρεσίας ή ιδιοχείρως προς το σχολείο μας. Πάνω στο φάκελο πρέπει να υπάρχει η ένδειξη: «Για την επίσκεψη στην Σκάλα»

Οι προσφορές θα ανοιχτούν στο γραφείο της Διεύθυνσης του ΕΝΕΕΓΥΛ Ανατολικής Μάνης (Πετρίνα), τη Δευτέρα 12 Ιανουαρίου 2024 και ώρα 12.00.

 

Δείτε την προκήρυξη:

Μετάβαση στο περιεχόμενο