Προκήρυξη εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την οργάνωση τριήμερης εκπαιδευτικής εκδρομής του ΓΕΛ Μονεμβασίας στην Αθήνα

Το Γενικό Λύκειο Μονεμβασίας προκηρύσσει πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, προς κάθε ενδιαφερόμενο ταξιδιωτικό γραφείο, κατάθεσης κλειστών προσφορών, προκειμένου να του αναθέσει -λαμβάνοντας υπόψη ποιοτικά και ποσοτικά χαρακτηριστικά- την διοργάνωση τριήμερης εκδρομής (που θα πραγματοποιηθεί στο πλαίσιο Πολιτιστικού Προγράμματος στο οποίο συμμετέχουν μαθητές/τριες της Α΄ και Β΄ τάξης του σχολείου) σύμφωνα με την υπ΄αριθμ. 20883/ΓΔ4/12-02-2020 Υπουργική απόφαση που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 456/τ. Β΄/ 13-02-2020.

  1. Τόπος προορισμού: Αθήνα
  2. Ημέρες πραγματοποίησης: Από Τετάρτη 27 Μαρτίου έως και Παρασκευή 29 Μαρτίου 2024.

Ως καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των κλειστών προσφορών ορίζουμε την Τετάρτη 21 Φεβρουαρίου 2024 και ώρα 13:00 μ. μ. , μέσω ταχυδρομικής υπηρεσίας ή ιδιοχείρως προς το σχολείο μας. Δεν θα γίνουν δεκτές προσφορές με οποιαδήποτε ηλεκτρονική αποστολή-αποσφράγιση.
Οι κλειστές προσφορές θα ανοιχθούν την ίδια ημέρα, Τετάρτη 21 Φεβρουαρίου 2024, ώρα 13:30 μ. μ. στο Γραφείο του σχολείου.

 

Δείτε την προκήρυξη:

Μετάβαση στο περιεχόμενο