Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για διδακτική επίσκεψη του Γυμνασίου Ελαφονήσου με Προσαρτημένη Α’ Λυκειακή Τάξη στη Σπάρτη

Το Γυμνάσιο Ελαφονήσου με Προσαρτημένη Α’ Λυκειακή Τάξη προτίθεται να πραγματοποιήσει την προγραμματιζόμενη ημερήσια εκπαιδευτική επίσκεψη των μαθητών/τριων του σχολείου στη Σπάρτη στις 15 Μαρτίου 2024, ημέρα Παρασκευή.

Ως καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των κλειστών προσφορών ορίζουμε την ΔΕΥΤΕΡΑ 19 Φεβρουαρίου 2024 και ώρα 11:00 π.μ., μέσω ταχυδρομικής υπηρεσίας ή ιδιοχείρως προς το σχολείο μας. Το σχολείο θα αξιολογήσει τις προσφορές με κριτήρια ποιοτικά και οικονομικά. Το άνοιγμα των προσφορών και η επιλογή θα γίνει στο σχολείο στις 12.30 τη Δευτέρα, 19-02-2024.

 

Δείτε την προκήρυξη:

Μετάβαση στο περιεχόμενο