Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για ανάληψη τετραήμερης εκδρομής στη Θεσσαλονίκη του 3ου ΓΕΛ Σπάρτης για συμμετοχή σε σχολικό διαγωνισμό ρομποτικής

Το 3ο Γενικό Λύκειο Σπάρτης, το 2ο Γενικό Λύκειο Σπάρτης, το 1ο Γενικό Λύκειο Σπάρτης και το 2ο Γυμνάσιο Σπάρτης προτίθενται να πραγματοποιήσουν επίσκεψη στην πόλη της Θεσσαλονίκης, για τη συμμετοχή μαθητριών και μαθητών τους στο μαθητικό διαγωνισμό με τίτλο: «Διαγωνισμός Ρομποτικής & Καινοτομίας FIRST®
CHAMPIONSHIP GREECE 2023-24». Η μετακίνηση έχει διάρκεια τεσσάρων (4) ημερών και το χρονικό διάστημα πραγματοποίησης είναι από 08/03/2024 έως 11/03/2024.

Τα ενδιαφερόμενα τουριστικά γραφεία καλούνται να υποβάλουν στο Γραφείο της Διεύθυνσης του 3ου Γενικού Λυκείου Σπάρτης, σφραγισμένες προσφορές (όχι email) το αργότερο μέχρι την Παρασκευή 01/03/24 και ώρα 12:00. Εκπρόθεσμες προσφορές δε θα ληφθούν υπόψη. Οι προσφορές θα περιγράφουν αναλυτικά τις προσφερόμενες υπηρεσίες και τις επιπλέον ενδεχόμενες βελτιωτικές προτάσεις, και θα είναι σύμφωνες με τη σχετική νομοθεσία.

Η αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει από την αρμόδια επιτροπή επιλογής τη Δευτέρα 04/03/24 και ώρα 12:30 στο Γραφείο της Διεύθυνσης του σχολείου.

 

Δείτε την προκήρυξη:

Μετάβαση στο περιεχόμενο