Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος ανάληψης 4ήμερης εκπαιδευτικής εκδρομής του ΕΠΑ.Λ. Γυθείου στα Ιωάννινα

Λαμβάνοντας υπόψη τις διατάξεις, όπως αναφέρονται στο έγγραφο του ΥΠΑΙΘ με αριθ. 20883/ΓΔ4/Φ.Ε.Κ. 456τ.Β./13-02-2022 για τις σχολικές εκδρομές, ο Διευθυντής...