ΕΠΑΝΠΡΟΚΗΡΥΞΗ – Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την Ανάληψη Ημερήσιας Μαθητικής Μετακίνησης του 4ου Γυμνασίου Σπάρτης στην Αθήνα (Βουλή των Ελλήνων)

Το 4ο Γυμνάσιο Σπάρτης «ΓΙΑΝΝΗΣ ΡΙΤΣΟΣ» καλεί κάθε ενδιαφερόμενο Διοργανωτή ταξιδιών / Ταξιδιωτικό – Τουριστικό γραφείο, σύμφωνα με την υπ’ αρ. 20833/ΓΔ4/2020/Υ.Α. (ΦΕΚ 456/Β’/13-02-2020) να υποβάλλει με τη διαδικασία των κλειστών προσφορών, προσφορά, που θα πληροί ποσοτικά και ποιοτικά κριτήρια
και θα περιλαμβάνει τα εξής στοιχεία :

  1. Τόπος προορισμού: ΑΘΗΝΑ
  2. Χρόνος πραγματοποίησης: 08 Απριλίου 2024, ημέρα Δευτέρα.

Ως καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των κλειστών προσφορών ορίζουμε την Παρασκευή 29 Μαρτίου 2024 και ώρα 10:00 π.μ.. Οι προσφορές θα
ανοιχθούν αυθημερόν στο Γραφείο της Διεύθυνσης του σχολείου.  Οι προσφορές θα κατατεθούν μέσω ταχυδρομικής υπηρεσίας ή ιδιοχείρως στο σχολείο
μας.

 

Δείτε την προκήρυξη:

Μετάβαση στο περιεχόμενο